Slægten Sihm 

   

Her er et register over vores kendte aner, deres familie og efterkommere i hver generation

Dynamisk Famile Træ

Tryk på knappen ovenfor for at starte slægtstavlen

Vær opmærksom på, at det er en Java-applet.
Har du ikke Java på din computer kan den her: http://www.java.com/en/

Der vil komme et pop-up vindue, som kan blive blokeret i Internet Explorer.
Klik på bjælken og tillad adgang. Nu kommer dette op:

 

Tryk på det grønne træ for at starte slægtstavlen. I det øverste venstre hjørne findes denne bjælke:

Ved klik på den gule trappe vises en komplet liste over alle navnene, og med flaget skiftes sprog, men prøv dig frem.

God fornøjelse.

 

Nye oplysninger

Du er meget velkommen til at komme med forslag til rettelser - tilføjelser.
Kontakt mig på mail(snabel-a)ksihm

Om stamtavlen:
Denne stamtavle blev udarbejdet på bestilling af direktør Knud Sihm, Kerteminde, som samtidig stillede det materiale til rådighed, som hans farbroder, den i 1941 afdøde toldinspektør Einar Hans Frederik Sihm, gennem årene havde indsamlet. Dermed fulgte endvidere en del skifteudskrifter, optegnelser o.a.  – stammende fra afdøde postmester Ove Sofus Nikolai Emil Sihm – og alt dette har været til meget nytte ved arbejdet.
Det omtalte materiale og en imponerende udført stamtavle befandt sig i 2006 hos efterkommeren dyrlæge Poul Adam Sihm, som beredvilligt har givet mig tilladelse til at lade andre få glæde af det –
K. Sihm.